Jaroslaw Malarczyk / III rok
Studia magisterskie uzupe?niaj?ce
Stephen KING: plakat do projektu serii wydawniczej
+ obwoluty ok?adek.
2010;
.
patrz tu: portfolio