Magda Lauk / Dyplom 2008/09
Blot-STREET typography = gazeto/plakaty 6x 120/200cm,
projekt fontu opartego na miejskim alfabecie graffiti.
Dyplom nagrodzony: nagroda Rektora ASP
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patrz tu: Blog !
.