Roma Przyimka / Dyplom 2009
Panaceum© cywilizacji XXI wieku = album autorski,
infografika, statystyki w obrazach.
Aneks pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej
.

Dyplom wyrózniony w konkursie magazynu 2plus3D
Najlepsze Projekty Dyplomowe 2008/2009 !