Krzysztof Iwański / IV rok
In Public = projekt gazety codziennej + dodatki www etc
2007
.