Marta Oleszkiewicz / rok IV
Stereotypy / Tygodnik Kulturalny 2011
;


Stereotypy / Tygodnik Kulturalny / projekt: Marta Oleszkiewicz / Sto9!ASP Lodz © 2011