100 + najwa?niejszych ksi??ek / ekstremalnie subiektywny wybór, S?awomir Kosmynka
The 100 + Most Important Books Ever, S?awomir Kosmynka

1. Biblia
2. Próby – Michele De Montaigne
3. William Shakespeare – Kupiec Wenecki, wszystko;
4. Christopher Marlowe – Faustus
5. Jan Kochanowski – Treny
6. Markiz Hrabia de SADE – wszystko
7. Honore de Balzac – Komedia Ludzka
8. Hrabia Jan Potocki – Pami?tnik znaleziony w Saragossie
9. Gustave Flaubert – Pani Bovary
10. Charles Dickens – Olivier Twist
11. Alesksander To?stoj – Wojna i Pokój
12. Fiodor Dostojewski – Idiota, Biesy /wszystko/
13. Joseph Conrad Korzeniowski – wszystko
14. Marie-Henri Beyle Stendhal – Czerwone i czarne, Pustelnia Parme?ska, Lucien Luewen
15. Adam Mickiewicz – Ballady i Romanse, Dziady, wszystko
16. Juliusz S?owacki – wszystko
17. C.K.Norwid – wszystko
18. Marcel Proust – W poszukiwaniu Straconego Czasu
19. J.W.Goethe – Faust
20. Herman Hesse – Wilk Stepowy, Sid Dartha. Gra Szklanych Paciorkow, Narcyz i Zlotousty
21. Henryk Mann – Dr.Faustus, Czarodziejska Góra
22. Andre Gide – Lochy Watykanu
23. Robert Musil – Cz?owiek bez w?a?ciwo?ci
24. Frantz Kafka – Process, Ameryka, opowiadania
25. Bruno Schultz – Sklepy Cynamonowe
26. Edgar Allan Poe – wszystko
27. Siostry Bronte – Wichrowe Wzgórza
28. Joseph Roth – Hiob
29. Issack Bashevis Singer – Sztukmistrz z Lublina, wszystko
30. Jerzy Kosi?ski – Malowany ptak, Po prostu by?
31. Saul Bellow – Dar Humboldta, Henderson Król deszczu
32. Trumann Capote – Sniadanie u Tiffaniego, wszystko, Z zimn? krwi?;
33. Philip Roth – Kompleks Portnoya, The Ghost Writer
34. Emile Ajar, (Romain Gary) – ?ycie przed sob?
35. Marek H?asko – Pierwszy krok w chmurach
36. Konwicki – Ma?a Apokalipsa
37. Czes?aw Mi?osz – umys? zniewolony
38. Michai? Bu?chakow – Mistrz i Ma?gorzata
39. Henryk Panas – Wed?ug Judasza.Apokryf
40. Gunter Grass – Blaszany Bebenek
41. Oskar Jan Tauschinski – Legenda Gdanska, Wariacje
42. Stanis?aw Lem – G?os Pana, wszystko
43. Jaros?aw Iwaszkiewicz – Panny z Wilka, opowiadania
44. Stanis?aw Ignacy Witkiewicz – 622 upadki Bunga, Nienasycenie, Szewcy
45. Jorge Luis Borges – wszystko, Alef
46. James Joyce – Ulisses
47. Erich Maris Remarque – Trzej Towarzysze, Luk Tryumfalny
48. Antoine de Saint Exuperry – Ma?y Ksi??e
49. Levis Carrol – Alicja w Krainie Czarów
50. J.M.Barrie – Piotru? Pan
51. Elias Canetti – Auto da Fe
52. Leopold Tyrmand – Z?y
53. Harper Lee – Zabi? Drozda
54. Albert Camus – Obcy, D?uma, Upadek
55. Henry Miller – Zwrotnik Raka
56. Alain Robbe Grillet – Zazdro??, Jealousie; Dom Schadzek
57. Gulliame Appolinaire de Kostrovicki – Poeta Zamordowany, Alkohole, Kaligramy
58. Jean Paul Sartre – Mdlosci
59. Joseph Heller – Paragraf 22
60. Kurt Vonnegutt – Kocia Ko?yska, Rze?nia Nr.5
61. Ernest Hemingway – Komu Bije Dzwon
62. Michelle Huellebecq – Cz?stki Elementarne
63. George Tommaso di Lampedusa – Lampart
64. John Steinbeck – Grona Gniewu
65. Casanova – Pami?tniki
66. Charles Bukowski – Factotum, poezje
67. Stephen King – L?nienie
68. Jack Kerouac – W drodze
69. Anthony Burghes – Mechaniczna Pomara?cza
70. John Fowless – Kolekcjoner
71. Adous Huxley – Nowy wspania?y ?wiat
72. Wienedikt Jerofiejew – Moskwa Pietuszki
73. Milan Kundera – Niezno?na lekko?? bytu
74. J.D. Salinger – Buszuj?cy w zbo?u
75. Sylvie Plath – Szklany klosz
76. Witold Gombrowicz – Dzienniki, Ferdydurke
77. Wiliam golding – W?adca Much
78. George Orwell – 1984, Folwark Zwierz?cy
79. Ray Bradbury – Farenheit 451
80. Stefan Themerson – Kardyna? Polatuo, Tom Harris, Genera? Piesc
81. Miron Bia?oszewski – Pami?tniki z Powstania Warszawskiego
82. Ludwik Hirszfeld – Historia Jednego ?ycia
83. John Irving – ?wiat wed?ug Garpa
84. S?awomir Mro?ek – Emigranci
85. James Jones – St?d do wieczno?ci, Pistolet
86. Ilfrede Jelinek – Pianistka
87. Orfam pamuk – ?nieg
88. Haruki Murakami – Ta?cz, Kroniki Ptaka Nakr?cacza
89. Gabriel Garcia Marquez – Sto lat samotno?ci
90. Heinrich Boll – Utracona cze?? Katarzyny Blum
91. Mario Vargas Lliosa – Pantaleon i wizytantki
92. Bohumil Hrabal – wszystko
93. Fernando Pessoa – Ksi?ga Niepokoju
94. Federico Garcia Lorca – Yerma, poezje
95. John Kirkwood – Dobre chwile, z?e chwile
96. Allen Ginsberg – Skowyt, poezje
97. Max Frish – Homo Faber
98. Tomasz Mann – ?mier? w Wenecji
99. John Barth – Bakunowy Faktor
100. Malcolm Lowry – Pod Wulkanem
101. Teodor Parnicki – Srebrne Or?y
102. Susan Sontag – O Fotografii
103. Yukio Mischima – Madame de Sade
104. Jean Genet – Pami?tnik Z?odzieja, Wi?zie? mi?o?ci
105. Blaise Cendrars – poezje
106. Rainer Maria Rilke – poezje
107. Edward Stachura – wszystko, poezje
108. Tadeusz Borowski – Po?egnanie z Mari?, wszystko
109. Kawabata Yasunarii – ?pi?ce Pi?kno?ci
110. Abe Kobo – Kobieta z Wydm
111. Sei Shonagon – The Pillow Book
112. T.S. Eliot – Ziemia Ja?owa
113. Louis Ferdinand Celine – Podró? do Kresu Nocy
114. Zadie Smith – The Book of Other People
.