Dziennikarstwo oparte na danych / Wykład – prof. Jan Kubasiewicz / 25.11.2013

Kubasiewicz-Data-Wykład

Dane jako narracja – Narracja jako dane / Warsztaty – prof. Jan Kubasiewicz / 26-28.11.2013

Kubasiewicz-Workshop